Porada - 18. 9. 2018

18. 9. 2018 o 14.00 hod. v učebni č. 22 sa koná zasadnutie pedagogickej rady.

Program:

1. Metodické usmernenie k ETK

2. Schválenie žiakov so ŠVVP

3. Rôzne

 

Po šiestej vyučovacej hodine vyučovanie končí.

ODKAZY