PORADA - 9. 10. 2018

PORADA - 9. 10. 2018

  1. 10. 2018 o 15.00 hod. v učebni č. 5 sa koná zasadnutie pedagogickej rady.

 

Program:

  1. Erasmus projekty
  2. Kontrolná činnosť – hospitácie
  3. Rozvrh
  4. Rôzne

ODKAZY