Riaditeľské voľno

Dňa 29.10.2018 (pondelok) udeľuje riaditeľ školy z organizačných dôvodov

žiakom školy riaditeľské voľno.

 

Vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín 5. novembra 2018

ODKAZY