Prevádzková porada - 8.1.2019

Dňa 8.1.2019 o 15:00 hod. sa uskutoční v učebni č. 22 prevádzková porada pre všetkých zamestnancov s nasledujúcim programom:
 

  1. Organizačné pokyny
  2. Školenie k elektronickému dochádzkovému systému
  3. Rôzne
     

Účasť všetkých zamestnancov je povinná.

ODKAZY