INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - 17. 1. 2019

 

Dňa 17.1.2019 (štvrtok) na Jakobyho 15 v Košiciach sa uskutoční

informatívne rodičovské združenie s nasledovným programom:

 

Program:

16.00 – 16.25  -  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na prízemí

16.30  -  17.30  - konzultácie rodičov a  učiteľov I. – IV. ročníkov

 

Rozmiestnenie tried (pre zobrazenie kliknúť) >>>
 

ODKAZY