Pedagogická rada 15.1.2019

Dňa  15.1.2019 o 15:00 hod. v učebni č. 5 sa uskutoční krátka porada, ktorej

predmetom budú organizačné pokyny a  prerokovanie kritérií prijatia

na štúdium pre školský rok 2019/20.

Vyučovanie po 7. hodine prebieha, učitelia sa porady nezúčastnia!

ODKAZY