½ ROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA

 28. 1. 2019 o 15:00 v učebni 22 sa koná 1/2 ročná klasifikačná porada.

Vyučovanie končí po 7. vyučovacej hodine, 14:20.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov povinná.

 

Program:

 1. Klasifikácia a výchovné opatrenia

 2. Dochádzka učiteľov – vykazovanie nadčasov a nadpočetných hodín

 3. Rôzne

ODKAZY