Výstava - Scénografia 2

SCÉNOGRAFIA 2

Je druhou výstavou žiakov odboru Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Tentokrát nakuknete do kuchyne scénografov, kde budete môcť obdivovať čo všetko naši žiaci dokážu štetcami, farbami a rukami. Opäť sa zahalíte do nášho sveta ilúzií a fikcií.

Ochutnajte jedinečnú atmosféru zhmotnených predstáv a odneste si kúsok dobrej nálady.

 

ODKAZY