KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM - 2019/2020

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH

SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

pre zobrazenie kliknúť >>>

ODKAZY