Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

 V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole v dňoch 04.02.2018 – 06.02.2019 a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 

7.02.2018 - 8.02.2019.

Žiaci majú na tieto dni udelené riaditeľské voľno.

Nástup do školy je v pondelok – 11.2.2019  

 

ODKAZY