Pozvánka na výstavu odboru propagačné výtvarníctvo

A MÁM TO je slovné spojenie, ktoré používame vtedy, keď dokončíme prácu.


Na výstave žiaci prezentujú práce, ktoré spája téma prírody: láska k psíkom, pozitívny vzťah ku krajine, k rastlinám a prírodnému prostrediu. Dominantou výstavy sú práce k reklamnej kampani „Pes nie je hračka“. Grafický projekt s týmto názvom venovali študenti Občianskemu združeniu Psi ulice.


Navrhnúť kvalitnú reklamnú kampaň, alebo akúkoľvek inú dizajnérsku prácu nie je ľahké. Je to práca, ktorá si vyžaduje veľa času, trpezlivosti, kreativity a veľa kompromisov. Hľadanie optimálneho riešenia je dlhá cesta. Dizajnér musí zohľadniť rôzne hodnoty, napríklad estetické, funkčné, etické, ekologické, ekonomické. Dizajn je kreatívny proces, ktorý chceme touto výstavou priblížiť širokej verejnosti. Na výstave môžu diváci vidieť okrem výsledného grafického dizajnu aj návrhy, skice, ktoré zachytávajú postup práce dizajnéra a proces navrhovania.


Kolekcia prezentovaných prác vznikla v prvom polroku školského roka 2018/2019.


Stretneme sa na vernisáži 4.3.2019 o 17:00. Zábudlivci, urobte si uzlík! Tešíme sa na Vás!

 

ODKAZY