Pedagogická rada - 19.3.2019

 

Dňa 19.3.2019 sa v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná pedagogická rada s nasled.

 

Program:

1.       Prednáška školského psychológa na tému: Etický kódex zamestnanca, klíma na pracovisku

2.       Inštrukcie k talentovým skúškam

3.       Elektronická evidencia dochádzky a pracovný poriadok.

 

Účasť povinná pre každého.

Poobedňajšie vyučovanie odpadá.

ODKAZY