Riaditeľské voľno - 25. 3. 2019

V pondelok - 25. 3. 2019 riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom školy z dôvodu konania talentových skúšok.

ODKAZY