Pozvánka na výstavu - "NA EX"

Výstava „NA EX“ je prezentáciou školských prác žiakov študijného odboru dizajn exteriéru Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Výber vystavených prác je zmesou rôznych výstupov tém, materiálov a technologických postupov, ktoré tvoria abecedu získavania skúsenosti v rôznych špecifických oblastiach, aby sa žiaci počas štúdia pripravili na svoju profesiu. Ako budúci návrhári našich súkromných ale aj verejných priestorov musia spoznať charakter materiálov, estetické zákonitosti ich použitia, odborné znalosti v drobnej záhradnej architektúre a rastlinnom materiáli. Tento komplex znalostí a zručností následne pretavujú do ucelenej koncepcie návrhu ako celku, zohľadňujúceho požiadavky účelnosti, estetické kritéria  a potreby objednávateľa.

Tešíme sa na vašu návštevu.

 

ODKAZY