Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/20

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 15.  apríla 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte Školy úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach.

 

Výsledkedkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020:
 

 

dizajn digitálnych aplikácií >>>

digitálna maľba - koncept art >>>

animovaná tvorba >>>

propagačné výtvarníctvo >>>

scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba >>>

fotografický dizajn >>>

odevný dizajn >>>

ODKAZY