3/4 ROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA

16. 4. 2019 o 15:00 v učebni 22 sa koná 3/4 ročná klasifikačná porada.

Vyučovanie končí po 7. vyučovacej hodine, 14:20.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov povinná.

 

 Program:

1. Screening zameraný na zvládnutie záťeže na pracovisku - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

2. Klasifikácia a výchovné opatrenia

3. Rôzne

 

ODKAZY