KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA 2. POLROK 2018/2019 PRE 4. ročníky - 25. 4. 2019

 

25. 4. 2019 o 7:50 v učebni 5 sa koná  koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročníky

Vyučovanie začína  2. vyučovacou hodinou o 8:55 hod.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov povinná.

 Program:

1. Klasifikácia a výchovné opatrenia

2. Rôzne

ODKAZY