Celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019

V rámci  celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 je vyhlásená špeciálna kategória E – Intermédiá, ktorá by mohla byť zaujímavá najmä pre mladých tvorcov.

Možné je prihlásiť práce intermediálneho charakteru (land art, video art, street art, site-specific art, inštalácie...) vytvorené v rozmedzí rokov 2015 – 2019, čo dovoľuje prihlásiť aj práce realizované a zdokumentované v minulých rokoch.

Uzávierka súťaže je 5. júla 2019 a diela sa posielajú ako fotografický záznam alebo videozáznam. Najlepšie práce budú vystavené počas výstavy z celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum na Trenčianskom hrade, kde zároveň prebehne aj vyhlasovanie výsledkov (6. septembra 2019).

 

Súťažné podmienky - pre zobrazenie kliknúť >>>

 

 

ODKAZY