Pedagogická rada - 21.5.2019

Dňa 21.5.2019 v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná pedagogická rada

Program:

1.       Výchovné opatrenia

2.       Organizačné pokyny k maturitným skúškam

3.       Rôzne

 

Účasť povinná pre každého.

Poobedňajšie vyučovanie odpadá.

ODKAZY