Klasifikačná porada za 2. polrok 2018/2019 pre 1. - 3. ročníky

Dňa 24.6.2019 v Rotunde o 7.30 hod. sa koná zasadnutie pedagogickej rady.

 
Účasť všetkých pedagogických zamestnancov je povinná.
 
Program:
1. Klasifikácia a výchovné opatrenia
2. Rôzne
 
DOD a vyučovanie začína o 9.00 hod.

ODKAZY