Súťaž pre študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu. Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

 

Zámerom súťaže je vytvoriť návrh logotypu, ktorý bude využívaný v čase realizácie národného projektu
a bude slúžiť na prezentovanie NP PIAAC v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe.

 

Viac informácií nájdete na stránke: 
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/media
v sekcii Súťaž na logo pre projekt PIAAC  a https://www.facebook.com/piaacsk/

 

ODKAZY