Klenot flámskej gotickej miniatúry

Ešte posledné dva týždne do konca septembra máte možnosť si na výstave Klenot flámskej gotickej miniatúry: Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej prezrieť okrem vzácneho stredovekého diela aj práce študentov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo, ktorí sa počas minulého školského roka venovali téme stredovekej maľby. 

Výstava potrvá do nedele 29. septembra 2019⁠.

ODKAZY