Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok:

       

2017/2018
2016/2017
> 2015/2016
> 2014/2015
> 2013/2014
> 2012/2013
> 2011/2012
> 2010/2011
> 2009/2010
> 2008/2009
> 2007/2008
> 2006/2007
> 2005/2006

 

 

 

 

 

ODKAZY