Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

 

Termíny november 2018 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 9.11. 16.11. 23.11. 10 Mgr. art. Katarína Ivanová  
soboty  9,00 - 12,00 10.11. 17.11. 24.11. 6 Mgr. art. Katarína Fazekašová  
             
Termíny november-december 2018              dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 30.11. 7.12. 14.12. 9 akad. mal. Zdenka Blonská  
soboty  9,00 - 12,00 1.12. 8.12. 15.12. 10 akad. mal. Darina Kopková  
             
Termíny január 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 11.1. 18.1. 25.1. 10 Mgr. art. Katarína Ivanová  
soboty  9,00 - 12,00 12.1. 19.1. 26.1. 9 akad. mal. Darina Kopková  
             
Termíny február-marec 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 8.2. 15.2. 1.3. 10 akad. mal. Zdenka Blonská  
soboty  9,00 - 12,00 9.2. 16.2. 2.3. 10 Mgr. art. Adrián Bačo  
             
Termíny marec 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 8.3. 15.3. 22.3. 10 akad. mal. Darina Kopková  
soboty  9,00 - 12,00 9.3. 16.3. 23.3. 10 Mgr. art. Adrián Bačo  

> prihláška

 

 

 

ODKAZY