Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Prípravné kurzy školský rok 2019/2020      
           
           
Termíny november 2019 dátum voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 8.11. 22.11. 29.11. 10 Mgr. art. Nagyová Rita
soboty  9,00 - 12,00 9.11. 23.11. 30.11. 5 Mgr. art. Bačo Adrián
           
Termíny december 2019            dátum voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 6.12. 13.12. 20.12 10 Mgr. art. Ivanová Katarína
soboty  9,00 - 12,00 7.12. 14.12. 21.12 10 akad. mal. Kopková Darina
           
Termíny január 2020 dátum voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 10.1. 17.1. 24.1. 9 akad. mal. Kopková Darina
soboty  9,00 - 12,00 11.1. 18.1. 25.1 10 Mgr. art. Lovacká Bronislava
           
Termíny február 2020 dátum voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 7.2. 14.2. 21.2. 10 Mgr. art. Ivanová Katarína
soboty  9,00 - 12,00 8.2. 15.2. 22.2. 9 Mgr. art. Bačo Adrián
           
Termíny február-marec 2019 dátum voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 28.2. 13.3. 20.3. 10 Mgr. art. Ivanová Katarína
soboty  9,00 - 12,00 29.2. 14.3. 21.3. 10 Mgr. art. Bačo Adrián

 

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

Prihláška

 

 

 

 

ODKAZY