Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

 

<Prihláška 

 

         
             
             
             
             
             
         
             
             
             
             
             
Termíny marec 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 8.3. 15.3. 22.3. 0 akad. mal. Darina Kopková  
soboty  9,00 - 12,00 9.3. 16.3. 23.3. 0 Mgr. art. Adrián Bačo  
soboty  9,00 - 12,00 9.3. 16.3. 23.3. 1 Mgr. art. Hana Bačová  

 

 

ODKAZY