Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

Úhradu kurzov 2019, prosíme realizovať v roku 2019.  Ďakujeme

 

Termíny január 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 11.1. 18.1. 25.1. 0 Mgr. art. Katarína Ivanová  
piatky 16,00 - 19,00 11.1. 18.1. 25.1. 6 akad. mal. Zdenka Blonská    
soboty  9,00 - 12,00 12.1. 19.1. 26.1. 0 akad. mal. Darina Kopková  
soboty  9,00 - 12,00 12.1. 19.1. 26.1. 1 Mgr. art. Adrián Bačo  
             
Termíny február-marec 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 8.2. 15.2. 1.3. 5 akad. mal. Zdenka Blonská  
soboty  9,00 - 12,00 9.2. 16.2. 2.3. 6 Mgr. art. Adrián Bačo  
             
Termíny marec 2019 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 8.3. 15.3. 22.3. 7 akad. mal. Darina Kopková  
soboty  9,00 - 12,00 9.3. 16.3. 23.3. 6 Mgr. art. Adrián Bačo  
 

ODKAZY