Kurz - Adobe Illustrator

 

Počítačová grafika – Adobe Illustrator

Software Adobe Illustrator umožňuje efektívne vytvárať vektorové grafiky. Prístup k nástrojom je rýchly a jednoduchý. Poslucháči môžu experimentovať s variáciami farieb, tvarov a foriem pre prípravu grafického dizajnu. Adobe Illustrator je prepracovaný vektorový editor, ktorý ponúka export do rôznych formátov a disponuje mnohými špeciálnymi funkciami. Samotný program ponúka príjemné užívateľské rozhranie, ktoré je podobné s celou radou produktov Adobe. Jeho základom je jednoduchá lišta s rôznymi možnosťami výberu nástrojov. Väčšina z nich je zameraná na úpravu a editáciu kriviek. S jednotlivými objektami sa pracuje vo vrstvách. V grafickom programe Adobe Illustrator najčastejšie sa vytvárajú plagáty, letáky, logá, pozvánky a rôzne veľkoplošné reklamy.

Na úvodných hodinách sa poslucháči zoznamujú so softwareom, s jeho možnosťami a využitím v grafickom dizajne. Postupne sa učia software ovládať, spoznávajú jeho jednotlivé funkcie.  Na konci kurzu sú schopní samostatne vytvoriť grafický dizajn, ktorý  je použiteľný v printovej forme alebo pre web. 

Poslucháči sa postupne budú zoznamovať s jednotlivými nástrojmi a funkciami programu Adobe Illustrator, ktoré si vyskúšajú a precvičia na malých, jednoduchých cvičeniach. Na záver vybraných  kapitol poslucháči budú pod vedením pedagóga pracovať na úlohách a vytvoria svoje vlastné grafické dizajny.

Obsah kurzu:

 

 •       Charakteristika programu Adobe Illustrator
 •       Pracovná plocha
 •       Kreslenie základných tvarov
 •       Výber, zarovnávanie, skupiny
 •       Vlastnosti ťahu
 •       Transformácia tvarov
 •       Kreslenie s ceruzkou a perom
 •       Práca s textom
 •       Práca s farbou (základy)
 •   .   Živá maľba
 •   .   Práca s vrstvami (základy)

 

Úlohy:

 

 1. Ilustrácie – obrázky vytvorené spájaním a vrstvením geometrických tvarov: ceruzka, psík, hranolky v krabičke.
 2. Ilustrácie – obrázky vytvorené editáciou kriviek: hruška, papagáj
 3. Tlačoviny – práca s písmom: osobná vizitka, pozvánka na spoločenskú akciu
 4. Ilustrácia – práca s farbou: mesto mrakodrapov                       -  vektorizácia fotografie: superhrdina
 5. Ilustrácia – práca s vrstvami: dizajn hodín

 

Dĺžka kurzu: 18 hodín (6 x 3 hodiny)

 

Skupina: max. 9 účastníkov

 

Cena: 85 €

 

> prihláška

 

 

ODKAZY