Pokyny na vyplňovanie OH

Pokyny na vyplňovanie

Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárku (OH) a vzory ako vyplňovať odpoveďové hárky sú uvedené na:

Pokyny na vyplňovanie OH

Ukážky odpoveďových hárkov:

Odpoveďový hárok - krížik

Odpoveďový hárok - pero