Termíny MS

Termíny MS

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 12.– 13. marca 2019.

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2019

Dátum a deň

Predmet

12. marec 2019 (utorok)

slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda)

anglický jazyk

 

Pokyny a harmonogram 12.3.2019 DOWNLOAD

Pokyny a harmonogram 13.3.2019 DOWNLOAD

Všeobecné pokyny k MS 2019  DOWNLOAD

 

Zadanie PČOZ: 29. apríl 2019

Obhajoba PČOZ: 24. máj 2019

Ústna časť MS sa uskutoční od 03. - 07. jún 2019

 

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Predmet

Trvanie EČ MS

Formát úloh

Trvanie PFIČ MS

Formát úloh

SJL

100 minút

40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

150 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor 4 tém s určenou žánrovou formou, žiak si vyberie a vypracuje iba 1 úlohu

ANJ / B2

120 minút

46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 200-220 slov)

ANJ / B1

100 minút

36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 160-180 slov)

 

 SJL – slovenský jazyk a literatúra                              ANJ – anglický jazyk

 Podrobnejšie informácie na www.nucem.sk  v položke "MATURITA"