Absolventi 1996/1997

4.A-tr.uč.Mgr.D.Feherová

odbor Propagačná grafika

1.   Beňo Peter

2.   Bober Ondrej

3.   Holečko Peter

4.   Kupčíková Marcela

5.   Labudová Zuzana

6.   Lukáč Tomáš

7.   Mihaľov Michal

8.   Rázgová Andrea

9.   Szabóová Eva

10. Štípala Matúš

11. Šuchta Róbert

12. Točeková Lea

13. Vozár Marek

odbor Úžitková fotografia

1.   Beljakovičová Lýdia

2.   Pribulová Zuzana

3.   Slivka Michal

4.   Slovák Róbert

5.   Sýkora Martin

6.   Toporcerová Lucia

odbor Kozer. a reštaurát.

1.   Bachanová Marianna

2.   Balažecová Veronika

3.   Bobčák Ladislav

4.   Havadejová Andrea

5.   T´thová Martina

6.   Zámiška Peter

4.B-tr.uč.Mgr.D.Tóthová

odbor Výstavníctvo

1.   Broniševský Henrich

2.   Dolinajec Daniel

3.   Gašparová Miroslava

4.   Jašíková Helena

5.   Kallová Katarína

6.   Kováčová Katarína

7.   Mryglot Marek

8.   Nosáľ Peter

9.   Semanová Štefánia

10. Slovenská Jana

11. Špírek Ondřej

12. Štofančíková Jana

13. Tóth Jozef

14. Vašová Adela

odbor Výtv.spr. keramiky

1.   Bartoňová Soňa

2.   Benčoová Renáta

3.   Buková Marianna

4.   Hurňanská Monika

5.   Jeřábková Zuzana

6.   Kiriliv Miron

7.   Partila Tomáš

8.   Sekeráková Adriana

9.   Šemšáková Lucia

10. Uličianská Martina

odbor Kameňosochárstvo

1.   Dubravský Jozef

2.   Grolmus Marián

3.   Krupa Peter

4.   Krupicer Ivan

5.   Popa Leonardo

6.   Suchoža Jozef

 

ODKAZY