Absolventi 1977/1978

4.A-tr.uč.Mgr. E.Szabadová

odbor Propagačná grafika

1.   Breznoščáková Anna

2.   Šubová Daniela rod. Bugošová

3.   Gavurová Anna

4.   Gertsbreinová Ingrid

5.   Káčerová Anna

6.   Kijovská Elena

7.   Lambert Richard

8.   Makariv Jozef

9.   Šofranková Eva

10. Kelčíková Alena

11. Lechová Lenka

12. Minková Danica

13. Poljačková Viera

14. Sabelová Darina

15. Sarnovská Marta

16. Spišáková Silvia

17. Stankoci Stanislav

18. Šlechtová Mária

19. Eduard Weiss

20. Ries Iva – externe

odbor Keramika

1.   Ferencová Štefánia

2.   Godušová Mária

3.   Kaukesová Zuzana

4.   Matejčíková Erika

5.   Matejková Eva

6.   Pachottová Ružena

7.   Sisková  Helena

8.   Beliš Jaroslav

9.   Hajdúková Darina

10. Kunešová Jarmila

11. Kužidlo Jozef

12. Lupták Ľubomír

13. Radvanský Ján

14. Sokolovský Igor

15. Šalko Stanislav

16. Tkáčová Janka

4.B-tr.uč. Mgr.Ž.Bányaiová

odbor Výstavníctvo

1.   Čermáková Hana

2.   Delimanová Eva

3.   Falkaiová Katarína

4.   Fazekašová Viera

5.   Fedorová Marta

6.   Gabzdilová Helena

7.   Gubová Anna

8.   Hnat Milan

9.   Hudák Vasil

10. Jacková Eva

11. Jankovičová Zdenka

12. Leňka František

13. Mojžitová Milica

14. Pajkoš Ján

15. Senčáková Katarína

16. Šiner Miroslav

17. Smolecová Edita

18. Tiňová Jarmila

19. Váczyová Valéria

20. Vendráková Silvia

odbor Užitá fotografia

1.   Králová Daniela

2.   Krestian Maximilián

3.   Kovaľ Pavol

4.   Kunca Ján

5.   Nadašová Judita

6.   Prekop Rudolf

7.   Štefancová Mária

8.   Uličná Anna

9.   Vanacká Alena

 

ODKAZY