Absolventi 2010/2011

4.A - TR. UČ. Mgr. Kolesárová Marta  

odbor  Propagačná grafika      
1. Andrašková Monika      
2. Balážiková Patrícia      
3. Čizová Zuzana      
4. Fričová Anna      
5. Holub Matúš      
6. Ištvan Lukáš      
7. Jančuš Matej      
8. Jaselská Martina      
9. Kačkošová Dominika      
10. Kardošová Veronika      
11. Karpáčová Natália      
12. Kolesárová Silvia      
13. Kučera Peter      
14. Kupincaiová Simona      
15. Kurčinková Carin      
16. Kužidlo Róbert      
17. Mátéová Lucia      
18. Matinová Lenka      
19. Miko Nikodém      
20. Mikulová Barbora      
21. Nováková Michaela      
22. Ondo Peter      
23. Peničková Michaela      
24. Plajdicsková Barbara      
25. Rabatin Dominik      
26. Sopko Dávid      
27. Verbický Ján      
28. Zákutný Michal      
29. Žipaj Martin      
30. Žolobanič Miroslav      
         

4.B - TR. UČ. Ing. Benková Ľudmila  

odbor  Propagačné výtvarníctvo      
1. Asztalos Tamás      
2. Bandžáková Viktória      
3. Červenická Katarína      
4. Feješová Gréta      
5. Filep Andrej      
6. Frniak Róbert      
7. Gajdošová Patrícia      
8. Haničák Dominik      
9. Jambrichová Soňa      
10. Jendruščaková Martina      
11. Kupcová Veronika      
12. Kurejová Miriama      
13. Magurová Silvia      
14. Mihaľková Jaroslava      
15. Molčanová Vladimíra      
16. Pankuch Miroslav      
17. Počatková Aneta      
18. Popovičová Barbora      
19. Rehková Lucia      
20. Smutná Michaela      
21. Timko Pavol      
22. Vitková Michaela      
         

4.C - TR. UČ. Mgr. Markovičová Renáta 

odbor  Úžitková fotografia      
1. Čániová Zuzana      
2. Girmalová Silvia      
3. Labanc Kamil      
4. Lacková Nikoleta      
5. Macák Lukáš      
6. Mojžiš Lukáš      
7. Monhartová Anna      
8. Priesol Jakub      
9. Snopková Lucia      
odbor  Výtvarné spracúvanie keramiky a  porcelánu  
1. Motýľová Lucia      
2. Ondira Ján      
3. Radová Dominika      
4. Sokolovič Lukáš      
5. Stanislavová Katarína      
odbor  Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
1. Baran Martin      
2. Brečková Dominika      
3. Dorčáková Nikola      
4. Jánosdeák Patrik      
5. Jožiov Ján      
6. Kišiková Martina      
7. Pádárová Petra      
8. Palugová Mariana Lujza      
9. Slepčíková Michaela      
10. Šimková Zuzana      
11. Zúbek Lukáš      
 

ODKAZY