Absolventi 2011/2012

4.A - TR. UČ. Mgr. Smutný Peter

 
odbor  Propagačná grafika    
1. Čarná Dominika    
2. Čierny Andrej    
3. Čižmárová Diana    
4. Freiwaldová Gréta    
5. Greňová Mária    
6. Jalčová Lucia    
7. Jurčišinová Katarína    
8. Kakošová Zuzana    
9. Kissová Astrida    
10. Klema Viktor    
11. Kollárová Veronika    
12. Michlíková Annamária    
13. Nagy Štefan    
14. Nagyová Rita    
15. Nagypál Michal    
16. Oleárniková Klaudia    
17. Romanová Michaela    
18. Rusnáková Alica    
19. Székely Adam    
20. Szomjuová Mária    
21. Šamliová Ajša    
22. Štvarták Martin    
23. Šuková Lina    
24. Thanová Michaela    
25. Veľká Viktória    
odbor  Úžitková fotografia    
1. Nemčíková Radka    
2. Schmőgnerová Miriama    
3. Schnürerová Alžbeta    
4. Skybová Patrícia    
5. Vargová Vladimíra    
6. Zemanová Soňa    
       

4.B - TR. UČ. Ing. Benková Ľudmila

 
odbor   Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu  
1. Honěk Maroš    
2. Hučko Ivan    
3. Majerčík Adam    
4. Pancuráková Alexandra    
5. Podolinská Anna    
6. Sekáč Štefan    
7. Stabrilová Zuzana    
odbor   Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
1. Cengelová Annamária    
2. Čorňáková Patrícia    
3. Grančák Marián    
4. Heilová Veronika    
5. Šottová Martina    
6. Valková Jana    
7. Zábojová Sláva    
odbor   Propagačné výtvarníctvo    
1. Avuková Denisa    
2. Daruová Viktória    
3. Hrebeňárová Miroslava    
4. Janitor Alex    
5. Kotlárová Lucia    
6. Kováč Jakub    
7. Kováč Róbert    
8. Kovaľ Michal    
9. Kraner Marko    
10. Leczo Jonatán    
11. Oravcová Mária    
12. Seligová Tatiana    
13. Smreková Vanda    
 

ODKAZY