Absolventi 2012/2013

4.A - TR. UČ. Mgr. Kaminský Jaroslav

odbor  Propagačná grafika

1. Buchner Ladislav
2. Ďurejová Eunika
3. Fedorčák Gabriel
4. Holubecká Jana
5. Knoppová Dáša
6. Krúžová Brenda
7. Lebenská Kristína
8. Stašiková Vanda
9. Stašková Petra
10. Zubalová Viera
odbor  Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
1. Bajkayová Katarína
2. Funderáková Michaela
3. Halásová Soňa
4. Jančíková Michaela
5. Medvecká Katarína
6. Novosad Matúš
odbor  Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
1. Babjaková Nikola
2. Bitóová Frederika
3. Guľaš Tomáš
4. Gutek Patrik
5. Hegedüsová Oľga
6. Horvatová Juliána
7. Katingerová Jana
8. Rohaľová Viktória
9. Tomková Karin
odbor  Grafický a priestorový dizajn
1. Bouchireb Jakub
2. Budzáková Ráchel
3. Csontos Jakub
4. Krišáková Johana
5. Than František
6. Tóth Gabriel
7. Tribulová Štefánia
   

4.B - TR. UČ. Mgr. Steingartner Jana

odbor  Animovaná tvorba
1. Duda Dominik
2. Fechová Miroslava
3. Kandráčová Marianna
4. Knežníková Katarína
5. Prokopičová Adriana
6. Šomšák Martin
7. Špičuk Róbert
8. Takáč Alexander
9. Zreláková Zdenka
odbor  Propagačné výtvarníctvo
1. Bačová Mária
2. Džačovský Tomáš
3. Georgiev Tomáš
4. Kováčová Renáta
5. Selmeciová Alexandra
6. Slovinský Ľubomír
7. Syčová Kristína
8. Vaľová Radka
9. Vaľušová Michaela
10. Vavřík Peter Pavel
odbor  Fotografický dizajn
1. Bartuszová Soňa
2. Bistika Alex
3. Borucká Daniela
4. Dobrescu Diana
5. Fedorová Zuzana
6. Hajduová Adela
7. Karľaková Mária
8. Krafčíková Kristína
9. Priputenová Lenka
10. Tomášová Kristína
 

ODKAZY