Absolventi 2013/2014

4.A - TR. UČ. PhDr. Širancová Danka

 
   
odbor  Propagačná grafika  
1. Bačová Katarína  
2. Balberčáková Nikola  
3. Biharyová Sára  
4. Čarný Kristián  
5. Černejová Michaela  
6. Hammad Sára  
7. Hrešová Alena  
8. Hudák Peter  
9. Chromá Natália  
10. Janošková Katarína  
11. Kecer Matúš  
12. Kočiš Ctibor  
13. Kovács Konrád  
14. Kozáková Katarína  
15. Macková Zuzana  
16. Malíková Alžbeta  
17. Nagyová Lenka  
18. Nováková Dominika  
19. Ogurčáková Klára  
20. Pállová Lenka  
21. Repaská Viktória  
22. Smolen Rastislav  
23. Suchý Maroš  
24. Šmídt Michal  
25. Šoltýsová Veronika  
26. Štefanková Katarína  
27. Uhliarová Laura  
28. Vaculiková Anna  
     
     

4.B - TR. UČ. Mgr. Kravec Vladislav

 
     
odbor  Animovaná tvorba  
1. Bódy Dávid  
2. Čižík Tomáš  
3. Guláková Viktória  
4. Macková Dominika  
5. Oláhová Nikola  
6. Rehka Samuel  
7. Slezák Adam  
8. Škvarková Rozália  
9. Štofan Dalibor  
10. Vitek Daniel  
11. Žilková Petra  
odbor  Fotografický dizajn  
1. Bačová Barbora  
2. Ciberejová Dominika  
3. Čomorová Diana  
4. Drábová Timea  
5. Dzurová Viktória  
6. Gaľová Miriam  
7. Hanko Dávid  
8. Hlubovič Lukáš  
9. Kotránová Kristína  
10. Krčíková Kristína  
11. Labant Patrik  
12. Oravcová Tamara  
13. Petrovčínová Štefánia  
14. Pochybová Ruth  
15. Rozsypalová Bohuslava  
16. Sirkovská Andrea  
17. Šullová Barbora  
     
     

4.C - TR. UČ. Mgr. Milkov Milan

 
     
odbor  Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
1. Gálová Martina  
2. Hrehová Viktória  
3. Hudáková Denisa  
4. Kolcun Dušan  
5. Kyselová Deana  
6. Ondrišová Lenka  
7. Petruš Matej  
odbor  Propagačné výtvarníctvo  
1. Bankošová Viktória  
2. Boža Martin  
3. Brindák Borek  
4. Gogaľová Dominika  
5. Grecula Roman  
6. Michaličková Mária Magdaléna  
7. Mikitová Klaudia  
8. Mrázová Daniela  
9. Múdra Jaroslava  
10. Olexa Marián  
11. Petrášová Gabriela  
12. Sopková Radka  
13. Stanková Barbora  
14. Šalachová Martina  
15. Trnková Veronika  
16. Urda Ján  
17. Vašková Mária  
18. Volemanová Sára  
19. Weissová Viktória  
20. Záhorská Jana  
 

ODKAZY