Absolventi 2015/2016

4.A - TR. UČ. Mgr. art. Ráczová Noemi

 
       
odbor  Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
1. Andrejková Jana    
2. Hovančíková Karolína    
3. Konkoľ Filip    
4. Kostolníková Dominika    
5. Lešková Lenka    
6. Lukáčová Júlia    
7. Olejár Rastislav    
8. Ružinský Jakub    
9. Storoška Dominik    
odbor  Propagačná grafika    
1. Babčanová Daniela    
2. Ďuriková Anna    
3. Florková Katarína    
4. Geczik Marek    
5. Kaňuščáková Klára    
6. Mihóková Jazmína    
7. Mikulka Martin    
8. Mišovicová Daniela    
9. Petríková Sandra    
10. Siváková Sofia    
11. Suchanič František    
12. Sůrová Veronika    
13. Šofranko Kristian    
14. Tüdöš Erik    
15. Vasilišin Maroš    
16. Ždiľa Erik    
17. Želiska Tomáš    
18. Žolobaničová Tímea    
       
       

4.B - TR. UČ. Mgr. Valicová Jana

 
       
odbor  Fotografický dizajn    
1. Baníková Zuzana    
2. Betušová Kristína    
3. Cselényiová Jana    
4. Čižmárová Viktória    
5. Gőblová Barbora    
6. Hritzová Nikola    
7. Jákób Angelika    
8. Kentošová Paulína    
9. Klačanová Dana    
10. Klimo Adam    
11. Koniarová Katarína    
12. Križalkovič Kristián    
13. Miklošová Patrícia    
14. Novická Natália    
15. Salaga Dávid    
16. Salontayová Denisa    
17. Strapková Nikoleta Nixie  
18. Suržinová Simona    
19. Szitásová Stela    
20. Švecová Anastasia    
21. Ungvölgyiová Bianka    
22. Urbanová Nicola    
23. Vašková Dominika    
       
       

4.C - TR. UČ. Mgr. Papp Tibor

 
       
odbor  Animovaná tvorba    
1. Bártfaiová Michaela    
2. Hroš Vladislav    
3. Klučarovská Nikola    
4. Lažíková Lucia    
5. Ondičová Jitka    
6. Turanská Martina    
odbor  Propagačné výtvarníctvo  
1. Dzuričková Kristína    
2. Grančajová Zuzana    
3. Hegyi Katarína    
4. Kancianová Sára    
5. Kapinuszová Orsolya    
6. Kvočková Ingrid    
7. Mnich Jozef    
8. Novická Simona    
9. Tóth Šimon    
10. Varchola Jaroslav    
       
       

4.D - TR. UČ. Mgr. art. Nálepková Jana

 
       
odbor  Dizajn - grafický a priestorový dizajn  
1. Bartošová Viktória    
2. Bonková Katarína    
3. Faklová Daniela    
4. Gabzdilová Anna    
5. Grešo Tamás    
6. Hodermarská Natália    
7. Kočišová Petra    
8. Kováč Patrik    
9. Nagyová Simona    
10. Ollerová Petra    
11. Rozmanová Eva    
12. Štecková Michaela    
13. Ušalová Zuzana    
14. Vaclavíková Mária    
15. Vartášová Alžbeta    
odbor  Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
1. Andrusová Lea    
2. Osvaldová Zuzana    
3. Petrenková Monika    
4. Regimunová Eliška    
5. Skašková Monika    
6. Zajačková Michaela    
 

ODKAZY