Absolventi 1974/1975

4.U - tr.uč. Mgr.E.Szabadová

odbor Výstavníctvo

1.   Bellerová Edita

2.   Berta Robert

3.   Bíleková Kristína

4,.   Fajtová Jana

5.   Klukanová Berdardína

6.   Kordíková Darina

7.   Liptáková Alžbeta

8.   Medviďová Mária

9.   Mekková Mária

10. Rozmanová Eva

11. Rusinová Anna

12. Švikruhová Katarína

13. Hilgnerová Katarína - externe

odbor Propagačná grafika

1.   Bošelová Marta

2.   Čumová Tatiana

3.   Firment Alexander

4.   Krestová Dáša

5.   Kvoriak Pavel

6.   Liskajová Eva

7.   Hausová Anna

8.   Markovová Mária

9.   Ninačová Jana

10. Paračková Alena

11. Szentpétery Adam

12. Spišský Peter

13. Vajs Vladimír

14. Vdovjaková Alena

odbor Užitá fotografia

1.   Čomorová Agáta

2.   Droppová Daniela

3.   Fottová Erika

4.   Kollárová Marta

5.   Szegedyová Jarmila

6.   Šebej Miloslav

7.   Vojtek Pavol

8.   Vološin Vladimír

9.   Vrončová Darina

 

ODKAZY