Absolventi 1975/1976

4.A-tr.uč. ak.soch.M.Ondrušek

odbor Výstavníctvo

1.   Barlíková Alžbeta

2.   Bednáriková Viera

3.   Boháčková Antónia

4.   Boríková Ľubica

5.   Bugošová Danica

6.   Čarňanská Alena

7.   Chrastinová Ivanka

8.   Jánoška Ján

9.   Jenčo Vladimír

10. Kleinová Dagmar

11. Ličková Oľga

12. Mésaroš František

13. Palenčárová Anna

14. Pšenčík Jaroslav

15. Rajnec Ladislav

16. Sajdáková Viera

17. Smolej Marián

18. Timko František

19. Tokár Emil

20. Vargová Edita

odbor Keramika

1.   Bobák Vjačeslav

2.   Bobková Katarína

3.   Čurma Ladislav

4.   Dudáš Eduard

5.   Gača Ján

6.   Chudíková Jelena

7.   Kopka Zdenek

8.   Balková Silvia

9.   Frenáková Anna

10. Kováčová Helena

11. Mačugová Viera

12. Mičeková Kristína

13. Mičudová Eva

14. Ondrášeková Darina

4.B-tr.uč. Mgr.D.Tóthová

odbor Propagačná grafika

1.   Braun Ervín

2.   Budová Renata

3.   Dojčárová Agnesa

4.   Dudorová Katarína

5.   Grega Tibor

6.   Kiss Karol

7.   Korňan Karol

8.   Kožárová Emília

9.   Koblošová Katarína

10. Matuchová Hedviga

11. Mlynarčík Ladislav

12. Lisoňová Tatiana

13. Oros Ladislav

14. Slepáková Anna

15. Štefančíková Alica

16. Timko Pavol

17. Vargová Mária

odbor Užitá fotografia

1.   Bavlovičová Slávka

2.   Dudášová Mária

3.   Franková Hana

4.   Hanáková Valéria

5.   Jančušková Gabriela

6.   Jedlák Ján

7.   Kaleta Vincent

8.   Krištofek Stanislav

9.   Margita Štefan

10. Prokopová Eva

11. Sajko Ján

12. Tarjányi Tichomír

13. Vécseiová Mária

 

ODKAZY