Absolventi 1976/1977

4.A-tr.uč.Mgr.Z.Reištetterová

odbor Výstavníctvo

1.   Badiar Ľubomír

2.   Bodnár Jozef

3.   Fajnorová Eva

4.   Feketová Kvetoslava

5.   Horňák Juraj

6.   Chmelová Magda

7.   Kollárová Viera

8.   Kubíková Eleonóra

9.   Lúčanská Anna

10. Oravcová Mária

11. Schwarzová Daniela

12. Seman Vladimír

13. Smoleňová Anna

14. Šalátová Alica

15. Šebeš Pavol

16. Valachová Marta

17. Vincler Tibor

odbor Keramika

1.   Dulinová Anna

2.   Faixová Marta

3.   Fekete Ján

4.   Guráňová Oľga

5.   Ivaničová Stela

6.   Juríčková Zdena

7.   Kovalčík Stanislav

8.   Laciak Milan

9.   Mertinko Milan

10. Očkovič Dušan

11. Pekarčíková Mária

12. Szányiová Marcela

13. Zelená Anna

4.B-tr.uč. Mgr. J.Kopnická

odbor Propagačná grafika

1.   Čisárik Peter

2.   Dreisig Dušan

3.   Feketeová Jarmila

4.   Gubík Ján

5.   Gundelfingerová Mária

6.   Hrobiarová Mária

7.   Jakubišin Michal

8.   Kandrík Róbert

9.   Kanská Viera

10. Kerekešová Eva

11. Koniar Martin

12. Lukáčová Anna

13. Pollág Peter

14. Schmidt Štefan

15. Socha Milan

16. Stašková Valéria

17. Trembáč Peter

18. Vartovník Štefan

odbor Užitá fotografia

1.   Borovská Alena

2.   Kiss Dionýz

3.   Kudasová Mária

4.   Maliňák Karol

5.   Miltáková Mária

6.   Molnárová Soňa

7.   Onderová Veronika

8.   Schmidbauerová Marianna

9.   Šaková Soňa

10. Špetová Tatiana

11. Štrignerová Mária

12. Hrušková Anna

13. Nováčeková Gabriela

 

ODKAZY