Absolventi 1978/1979

4.A-tr.uč. Mgr.Z.Reištetterová

odbor Propagačná grafika

1.   Amrich Jozef

2.   Andraško Pavel

3.   Čižmárik Marián

4.   Beatrici Erika

5.   Frenáková Severína

6.   Kmec Dušan

7.   Koščo Michal

8.   Kozák Jozef

9.   Kron Richard

10. Lach Štefan

11. Lipkovič Peter

12. Marcinková Alena

13. Marciš Ján

14. Novikmec Jozef

15. Keresztveyová Katarína

16. Oľhová Marta

17. Ratkoš Ján

18. Ševčík Viktor

19. Šišková Dana

20. Tišková Katarína

21. Tkáčová Viera

22. Zbojan Martin

odbor Keramika

1.   Banicová Alena

2.   Borko Ján

3.   Gillingerová Katarína

4.   Morgoš Andrej

5.   Kremeľová Magdaléna

6.   Sabol Juraj

7.   Sabolová Eva

8.   Vojtková Emília

9.   Annová Hedviga

10. Borovszká Eva

11. Chlebovičová Iveta

12. Hvizdová Anna

13. Kluberová Agáta

14. Kurucová Alena

15. Omasková Božena

4.B-tr.uč.PhDr.D.Širancová

odbor Výstavníctvo

1.   Annaová Eva

2.   Bačová Viera

3.   Barla Martin

4.   Bratský Pavol

5.   Lešková Janka

6.   Czvenrosch Zoltán

7.   Čigašová Andrea

8.   Grešová Mária

9.   Hrebeňák Vladimír

10. Jankovič Milan

11. Jenčíková Oľga

12. Juhássová Mária

13. Košičanová Alena

14. Kováčová Soňa

15. Kožárová Katarína

16. Kuzica Otakar

17. Lorinczová Adriana

18. Mačinga Martin

19. Miháliková Libuša

20. Molitorisová Mária

21. Suchánková Jaroslava

22. Szatványiová Anna

23. Šimkuľák Miroslav

24. Šoth Juraj

25. Tarabová Ľuboslava

26. Tóthová Apolónia

odbor Užitá fotografia

1.   Bobula Milan

2.   Dacejová Tatiana

3.   Džamba Peter

4.   Hamko Igor

5.   Kammer Juraj

6.   Krajňák Milan

7.   Lišivka Stanislav

8.   Prokipčák Ivan

9.   Sereda Vasiľ

10. Vartovníková Anna

 

ODKAZY