Absolventi 1979/1980

4.A-tr.uč. Mgr. D.Tóthová

odbor Propagačná grafika

1.   Bandurčin Milan

2.   Čelinský Milan

3.   Danihelová Alena

4.   Dovalová Zuzana

5.   Dušeková Miroslava

6.   Ferková Jana

7.   Havlice Ivan

8.   Havlíková Júlia

9.   Hodošová Mária

10. Illéšová Katarína

11. Jančušová Mária

12. Kandričák Dušan

13. Kocák Peter

14. Labuda Vladimír

15. Mazurová Darina

16. Mravec Rasztislav

17. Ortutayová Soňa

18. Semsey Ladislav

19. Slaninová Anna

20. Sušková Tatiana

21. Veselá Daniela

22. Volavková Eva

23. Volčko Vladimír

24. Plaskura Ladislav

odbor Keramika

1.   Buľko Peter

2.   Čentík Peter

3.   Domanská Jitka

4.   Fabiánová Mária

5.   Hadašová Iveta - Jesenská

6.   Ivančáková Anna

7.   Jelínková Jana

8.   Nemec Peter

9.   Remeta Milan

10. Adamčíková Mária

11. Michalko Peter

12. Mokriš Rastislav

13. Muchová Štefánia

14. Oleňák Jaroslav

15. Pellová Antónia

16. Prítoková Lýdia

4.B-tr.uč. Mgr.Ž.Bányaiová

odbor Výstavníctvo

1.   Antoňáková Agáta

2.   Artimová Helena

3.   Benčková Jarmila

4.   Budajová Viera

5.   Gedrová Marta

6.   Hovorková Alena

7.   Jacáková Viera

8.   Józsová Otília

9.   Kiš Ľubomír

10. Klímová Marta

11. Mačejovská Tatiana

12. Masná Božena

13. Milasová Viera

14. Molnárová Alica

15. Patsányová Mária

16. Pavliská Gabriela

17. Reľovská Nadežda

18. Tarasovič Pavol

19. Zamboj Jozef

odbor Užitá fotografia

1.   Hroš Vladislav

2.   Jiroušková Jana

3.   Juhászová Anna

4.   Marko Ľubo

5.   Mikula Ladislav

6.   Pastírová Alexandra

7.   Petrovská Katarína

8.   Sláviková Eva

9.   Šelembaj Jozef

10. Štofíková Daniela

11. Tildyová Eniko

12. Vančišinová Nataša

13. Vargová Agnesa

14. Varchola Ivan

15. Župník Peter

 

ODKAZY