Absolventi 1981/1982

4.A-tr.uč.- Mgr.D.Feherová

odbor Propagačná grafika

1.   Bednarčíková Lýdia

2.   Blahunková Viera

3.   Boža Jozef

4.   Buzáková Viera

5.   Capovčák Miroslav

6.   Cicoňová Valéria

7.   Diószegyiová Angela

8.   Firkaľ Ivan

9.   Hajnal Peter

10. Hapáková Mária

11. Fehérová Jna

12. Slameň Jaroslav

13. Sepešiová Erika

14. Soroka Ivan

15. Šoltés Ján

16. Vdovjaková Janka

odbor Keramika

1.   Bajana Ivan

2.   Baranová Daniela

3.   Frenák Ladislav

4.   Mitrová Ľudmila

5.   Petruška Ľuboš

6.   Pučan Milan

7.   Sabolj Tibor

8.   Wagner Richard

9.   Spurná Ivana

10. Bérešová Oľga - Dyskantová

11. Béreš Ladislav

12. Flaugnatti Mário

13. Hrušková Gabriela

14. Chovanec Marián

15. Kobličeková Beáta

16. Kováčová Eva

17. Kunayová Beáta

18. Luxová Andrea

19. Repka Ladislav

Nadstavbové štúdium

2.N-tr.uč. ak.mal.N.Fedkovič

odbor Konzerv. a reštaur.

1.   Budaiová Viera

2.   Józsová Otília

3.   Kiš Ľubomír

4.   Mačejovská Tatiana

5.   Milasová Viera

6.   Patsányiová Mária

7.   Pavlisková Gabriela

8.   Senčáková Katarína

9.   Spišáková Kristína

10. Sučková Tatiana

11. Tarasovič Pavol

12. Valachová Marta

4.B-tr.uč. Mgr.J.Simová

odbor Výstavníctvo

1.   Angelovič Peter

2.   Barna Peter

3.   Csermelyiová Silvia

4.   Danielisová Daniela

5.   Fabiánová Eva

6.   Fabiánová Jana

7.   Falatová Anna

8.   Fullerová Anna

9.   Grigeľ Róbert

10. Guothová Katarína

11. Grothová Janka

12. Lukácsová Erika

13. Michalič Pavol

14. Molnárová Darina

15. Nicz Miroslav

16. Pabínová Jiřina

17. Parobeková Jana

18. Smiková Otília

19. Škovran Ladislav

20. Šušková Jana

21. Vaksmundská Jana

22. Varga Kamil

23. Železníková Anna

odbor Užitá fotografia

1.   Bednár Štefan

2.   Bokorová Soňa

3.   Hudáková Mária

4.   Kutná Iveta

5.   Luptáková Daniela

6.   Nováková Mária

7.   Pavlík Ján

8.   Smaržová Eva

 

ODKAZY