Absolventi 1982/1983

4.A-tr.uč.PhDr.D.Širancová

odbor Výstavníctvo

1.  Boško Ladislav

2.  Dzadiková Ľubomíra

3.  Fabiánová Monika

4.  Farkašová Helena

5.  Gajdoš Ľudovít

6.  Gubeková Xénia

7.  Guman Ľubomír

8.  Ivasenková Iveta

9.   Knut Martin

10. Kollár Peter

11. Kuchtová Jana

12. Mráz Vladimír

13. Sabová Valéria

14. Sabolová Viera

15. Staroškovičová Mariana

16. Sykora Milan

17. Ševčíková Viera

18. Šlosárová Nana

19. Špiaková Jela

20. Tirpáková Eriika

21. Tóoth Ladislav

22. Tóthová Nadežda

23. Valková Mária

24. Vallušová Renáta

25. Zlacká Beáta

4.B-tr.uč. Mgr.E.Ovčáryová

odbor Propagačná grafika

1.   Čepek Tomáš

2.   Čepková Martina

3.   Gajová Anna

4.   Javorová Eva

5.   Kochová Silvia

6.   Kojnok Dušan

7.   Kolesár Juraj

8.   Krakovská Hedviga

9.   Maľáková Beáta

10. Medvecová Viera

11. Mihaľko Jaroslav

12. Oľhová Katarína

13. Sacjuková Žana

14. Stircingerová Ingrid

15. Tomko Marián

odbor Užitá fotografia

1.   Adam Milan

2.   Borzík Miroslav

3.   Homzová Daniela

4.   Hrčka Kornel

5.   Hudzík Stanislav

6.   Kandrík Milan

7.   Mertuš Juraj

8.   Štepánková Michaela

Odbor Keramika

1.   Baláž Boris

2.   Doubek Rastislav

3.   Frištiková Miroslava

4.   Gálová Helena

5.   Hrindová Mária

6.   Jusková Tatiana

7.   Kolbasa Ján

8.   Molitorisová Antónia

9.   Štollman Andrej

 

ODKAZY