Absolventi 1985/1986

4.A-tr.uč.Ž.Bányaiová

odbor Výstavníctvo

1.   Bárcziová Adriana

2.   Berilová Dana

3.   Borovičková Zuzana

4.   Čorňáková Tatiana

5.   Kavečanská Antónia

6.   Kerestešová Jana

7.   Krajčíková Ľubica

8.   Lipovský Ľubomír

9.   Martinková Slávka

10. Nemčoková Marianna

11. Olšiaková Adriana

12. Pappová Monika

13. Verešová Ingrid

odbor Užitá fotografia

1.   Horňáková Renáta

2.   Kissová Henrieta

3.   Lacková Ingrid

4.   Melichar Roman

5.   Šándor Róbert

6.   Tyč Viktor

7.   Zboranová Mária

odbor Keramika

1.   Cmorej Ľubomír

2.   Deščiková Renáta

3.   Dulík Stanislav

4.   Hlaváčová Marianna

5.   Korkošová Klára

6.   Kvasničáková Renáta

7.   Michalčin Pavel

8.   Olešová Eva

9.   Sabol  Branislav

10. Schwartz Ľubomír

11. Tomič Norbert

12. Zebegneyová Anna

4.B-tr.uč. Mgr.J.Simová

odbor Propagačná grafika

1.   Beliš Róbert

2.   Bodnár Michal

3.   Csákó Karol

4.   Depešová Marianna

5.   Gunčáková Beáta

6.   Hudák Ivak

7.   Klincková Silvia

8.   Lakomiová Eva

9.   Lazorník Pavol

10. Moučka Marek

11. Pavlová Jarmila

12. Priesol  Peter

13. Smoleň Milan

14. Szucsová Jana

15. Šepták Rastislav

16. Tischlerová Henrieta

17. Tlučáková Svetlana

18. Tomašková Jozefína

19. Vicová Lucia

20. Židík Viktor

odbor Konzer. a reštaur.

1.   Janková Ivana

2.   Kassayová Silvia

3.   Kósiková Alžbeta

4.   Lovacká Renáta

5.   Lukáčová Dana

6.   Sokolovičová Adriana

7.   Štrbová Oľga

8.   Vančíková Anna

9.   Vargošková Renáta

10. Žihalová Anna

11. Čerevka Michal

12. Haraszt Richard

13. Janoško Martin

14. Kocaj Peter

15. Mandel Juraj

16. Pacovský Peter

17. Smolko Norbert

18. Urban Bruno

 

ODKAZY