Absolventi 1990/1991

4.A-tr.uč. Mgr.J.Simová

odbor Výstavníctvo

1.   Banská Andrea

2.   Desiatniková Dorota

3.   Hamžíková Hedviga

4.   Košková Andrea

5.   Lišňáková Galina

6.   Majoros Zoltán

7.   Mičienková Martina

8.   Sirik Miroslav

9.   Smiešková Jarmila

10. Smižanský Marek

11. Soláriková Ingrid

12. Šarišská Agnesa

13. Šarišská Ruth

odbor Propagačná grafika

1.   Adamíková Alena

2.   Biľak Peter

3.   Blažo Marko

4.   Čajka Oliver

5.   Derner Martin

6.   Hanáková Dana

7.   Holomaň Marek

8.   Lacko Rudolf

9.   Habiňáková Zuzana

10. Labudová Andrea

11. Longauerová Zuzana

12. Molitorisová Ľudmila

13. Samselyová Zuzana

14. Sarvátková Jana

15. Štefanová Henrieta

16. Prexta Boris

17. Uličný Rastislav

4.B-tr.uč. Mgr.Ž.Bányaiová

odbor Úžitková fotografia

1.   Barlík Sergej

2.   Kolivoško Róbert

3.   Rolíková Petra

4.   Sabolová Zuzana

5.   Stopková Mariana

6.   Špičáková Michaela

7.   Šuster Richard

8.   Juhásová Noemi

odbor Keramika

1.   Čepišáková Andrea

2.   Dufincová Dana

3.   Ivanová Gabriela

4.   Kisidayová Zuzana

5.   Noga Rastislav

6.   Petrík Milan

7.   Šándorová Henrieta

Nadstavbové štúdium

2.N-tr.uč. Ing.D.Chocholová

odbor Konzer. a reštaur.

1.   Glejdurová Mária

2.   Gmucová Zuzana

3.   Kořená Lucia

4.   Kristiánová Melinda

5.   Marečková Andrea

6.   Mičulková Hana

7.   Petreková Katarína

8.   Potocká Edita

9.   Torda Ronald

10. Andráši Miroslav

11. Čontoš Branislav

12. Čurilla Martin

13. Ferenc Rastislav

14. Havasi Ivan

15. Mihalovič Miroslav

16. Veligdan Martin

 

ODKAZY