Absolventi 2001/2002

4.A-tr.uč. Mgr. J.Kopnická

odbor Propagačná grafika

1.   Barlová Katarína

2.   Bulórová Adriana

3.   Gróf Richard

4.   Hagarová Barbora

5.   Halatková Monika

6.   Ištvanová Mária

7.   Krištofová Magdaléna

8.   Kulíková Kamila

9.   Lesnický Ján

10. Marinicová Martina

11. Meždej Peter

12. Migová Iveta

13. Sedlák Marek

14. Sokolovská Edita

15. Vajdová renata

16. Zavacký Michal

odbor Úžitková fotografia

1.   Bernát Marek

2.   Himičová Elena

3.   Horňáková Gabriela

4.   Jesenský Tomáš

5.   Palčo Ján

6.   Priehradníková Kristína

7.   Tkáčová Michaela

8.   Tomaníčková Katarína

odbor Kameňosochárstvo

1.   Balogová Zuzana

2.   Bialko Jozef

3.   Karoli Stanislav

4.   Kohút Miroslav

5.   Sopková Alica

6.   Šestáková Veronika

4.B.-tr.uč. Mgr.Ž.Bányaiová

odbor Výt.sprac. keramiky

1.   Bocko Mikuláš

2.   Horgoš Tomáš

3.   Hrinda Lukáš

4.   Mihalyiová Diana

5.   Rychnavská Veronika

6.   Sisková Klaudia

7.   Žiaranová Anna

odbor Konzer. a reštaur.

1.   Greško Radoslav

2.   Jeník Ján

3.   Koprdová Edita

4.   Kravec Andrej

5.   Mikšová Jana

6.   Némethová Katarína

7.   Poláková Marianna

8.   Porvich Martin

odbor Prop. výtvarníctvo

1.   Baňacká Adriana

2.   Bokomlašková Katarína

3.   Grondžáková Katarína

4.   Leňka Martin

5.   Paľová Zuzana

6.   Poržoltová Kristína

7.   Vojtaššáková Miroslava

 

ODKAZY