Absolventi 2005/2006

4.A-tr.uč. Mgr.M.Zlacká

odbor Propagačná grafika

1.   Cina Marek

2.   Fazekašová Katarína

3.   Goriľová Zdenka

4.   Gulová Jana

5.   Horňáková Ľudmila

6.   Kolesárová Aneta

7.   Lipták Viliam

8.   Marinica Lukáš

9.   Novotný Branislav

10. Szombathy Peter

11. Timková Mária

12. Vaľová Miroslav

13. Veščičíková Táňa

odbor Úžitková fotografia

1.   Andrejčák Marián

2.   Danečko Andrej

3.   Dolinská Radka

4.   Majorošová Miroslava

5.   Olejárová Viktória

6.   Pápay Adam

7.   Sojková Veronika

8.   Virčík Tomáš

odbor Kameňosochárstvo

1.   Kramárek Tomáš

2.   Macejová Radoslav

3.   Pál Peter

4.   Troskó Dionýz

5.   Vagaský Maroš

4.B-tr.uč. Mgr.M.Kolesárová

odbor Prop.výtvarníctvo

1.   Babjak Vladimír

2.   Kornecká Zuzana

3.   Luhová Diana

4.   Račková Katarína

5.   Retter Kristián

6.   Tchurik Juraj

7.   Vajsová Vladimíra

8.   Záhumenský Martin

odbor Konzer. a reštaur.

1.   Agócs Peter

2.   Baffy Tilda

3.   Kiššová Nikoleta

4.   Krištof Martin

5.   Pošefka Jakub

6.   Šoška Erik

7.   Tkáčiková Katarína

8.   Sováková Veronika

odbor. Výtv.sprac.keramiky

1.   Bartošová Lucia

2.   Bláhová Radka

3.   Bistika Erik

4.   Bozóová Kristína

5.   Juhásová Júlia

6.   Pachová Katarína

7.   Sárossyová Monika

8.   Sarvašová Veronika

 

ODKAZY