Absolventi 2009/2010

4.A-tr.uč. PhDr.D.Širancová

odbor Propagačná grafika

1. Bandurčin Filip

2. Bollová Lenka

3.  Brezinová Terézia

4.  Buľko Ondrej

5.  Capovčák Pavol

6.  Cehľár Lukáš

7.  Čániová Elena

8.  Dančáková Mária

9. De-Otto Jaromír

10. Drappová Silvia

11. Gajdziková Zuzana

12. Gregorovič Marek

13. Juhásová Katarína

14. Karčáková Romana

15. Kašela Jakub

16. Kavková Karolína

17. Kočíková Lýdia

18. Kubáňová Kristína

19. Labudová Vladimíra

20. Lenártová Andrea

21. Marcin Dávid

22. Marenčíková Simona

23. Novysedlák Ján

24. Rudášová Miroslava

25. Sepeši Martin

26. Šerešová Denisa

27. Urban Dan

28. Zachar Sebastián

29. Zatrochová Viktória

4.B-tr.uč. Mgr.art. K. Ivanová

odbor Prop. výtvarníctvo

1. Ballóková Marcela

2. Begová Kristína

3. Dugas Matúš

4. Fabian Filip

5. Gajdošíková Michaela

6. Gedeon Michal

7. Gergely Gabriel

8.  Hejnus Maroš

9. Hlubeňová Ľubica

10. Kalivoda Martin

11. Kazimírová Darina

12. Knoblich Patrik

13. Lajtarová Patrícia

14. Mihalčinová Miroslava

15. Michalová Júlia

16. Miklóš Matej

17. Pavlovčák Tomáš

18. Rusinková Monika

19. Sienty Peter

20. Slezák Patrik

21. Slovinková Lucia

22. Urbanová Monika

23. Wawrek Igor

24. Zmijová Ivana

25. Sitár Aleš

4.C -tr.uč. Mgr.M.Kolesárová

odbor Úžitková fotografia

1. Ibos Attila

2. Motýľ Adam

3. Nazadová Lucia

4. Peterčáková Michaela

5. Sedmáková Nikoleta

6. Selecký Karol

7. Tomko Marek

8. Bačo Ladislav

9. Čonková Andrea

odbor Konzer. a reštaur.

1. Filická Viera

2. Ivan Matúš

3. Kmeťová Viktória

4. Kušnírová Monika

5. Ondirko Dominik

6. Štetiarová Adriana

7. Guliariková Martina

odbor Výt.sprac. keramiky

1. Balážová Romana

2. Forraiová Zuzana

3. Jergová Nika

4. Mihoková Anna

5. Sochorová Martina

6. Spišáková Jana

 

ODKAZY