AKTIVITA 2.1

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Realizácia vzdelávacích kurzov pre pedagógov zameraných na získanie nových kompetencií

Trvanie aktivity: 03/2014 - 12/2014

Cieľ aktivity:

Hlavný cieľom aktivity je umožniť pedagogickým zamestnancom  získať nové kompetencie, informácie, teoretické a odborné poznatky v oblasti nových trendov a štandardov a zároveň v oblasti modernej pedagogiky s využitím nových didaktických prostriedkov a metód.  

Činnosti realizované v rámci aktivity:

Kurz 1 - Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov pre rozvoj kl'účových kompetencii (rozsah 25 hodín, 29 účastnikov)

Kurz 2 - Využitie interaktívnych technológií a moderných pomôcok vo vyučovacom procese (rozsah 25 hodín, 29 účastnikov)

Kurz 3 - Myšlienkové mapy vo výučbe (rozsah 40 hodín, 29 účastníkov)

Kurz 4 - Grafický dizajn a tvorba tlačovín (rozsah 48 hodín, 11 účastníkov)

Kurz 5 - Rhinoceros a V-Ray pre Rhino (rozsah 48 hodín, 8 účastníkov)

Fotogaléria z kurzov:

Kurz 1 - Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov pre rozvoj kl'účových kompetencii

   
Kurz 2 - Využitie interaktívnych technológií a moderných pomôcok vo vyučovacom procese
   
Kurz 3 - Myšlienkové mapy vo výučbe
   
Kurz 4 - Grafický dizajn a tvorba tlačovín  
   
   
Kurz 5 - Rhinoceros a V-Ray pre Rhino  
   
   
 

ODKAZY