Absolventi ŠÚV

ABSOLVENTI ŠÚV – projekt podporený Ministerstvom kultúry SR

Na prelome rokov 2010 a 2011, pri príležitosti 40. výročia založenia Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach sme zrealizovali veľkú výstavu absolventov školy. Výstava bola výberom diel z viac ako 2000 absolventov 8 študijných odborov, čo zaručilo žánrovú a druhovú pestrosť výstavy a umožnilo odprezentovať to najlepšie z modernej výtvarnej tvorby na Slovensku.

Výstava absolventov pozostávala z 2 samostatných výstav:

  • ÚŽITKOVÉ UMENIE (kurátor Mgr. Zuzana Labudová)
  • VOĽNÁ TVORBA (kurátor Mgr. Peter Tajkov)

Koncepcia výstavy počítala s 50 - 70 vystavujúcimi autormi s cca 150 dielami. V priebehu realizácie projektu sa počet vystavujúcich autorov rozšíril na 120.

Výstava vytvorila priestor na konfrontáciu diel, ktoré majú spoločné korene - základy výtvarnej tvorby získané počas štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, ale aj na stretnutia po 20-tich či 30-tich rokoch. Na slávnostnej vernisáži si bývalí aj súčasní pedagógovia prevzali ocenenia za prínos pre školu a pamätné diplomy.

K výstave bol vydaný katalóg, prezentujúci súčasnú výtvarnú tvorbu prostredníctvom diel vystavujúcich autorov ale aj ďalších absolventov vrátane histórie a smerovania školy. Súčasťou katalógu sú aj teoretické texty predstavujúce vystavujúcich autorov v kontexte ich terajšieho smerovania, ale aj vo vzťahu k ich štúdiu na ŠÚV v Košiciach, usporiadané do dvoch väčších celkov: úžitkové umenie a voľné umenie, od teoretikov umenia Mgr. Petra Tajkova (voľné umenie) a Mgr. Zuzany Labudovej (úžitkové umenie).

Zámerom našej aktivity je predstaviť školu ako inštitúciu, ktorá dokázala opodstatnenosť svojej existencie a ukázala svoju životaschopnosť a potrebu pre budúcnosť, potvrdenú neutíchajúcim záujmom o štúdium a úspechmi jej absolventov.

Na výstave sa predstavilo 120 autorov – absolventov a učiteľov školy. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v utorok 14. 12. 2010 o 18:00 hod. a výstava trvala do 28. 2. 2011.

> fotogaléria

Vystavujúci autori:

Hostiňák Bohdan (BA) • Blonski Tomáš (Krakow) • Gabrielová Štecová- Binderová (BA) • Makara Tomáš (KE) • Repický Radoslav (Michalovce, KE) • Čerevka Radovan (KE) • Boris Vajtovič (KE) • Peter Župník (Paríž) • Zora Solejová (Humenné) • Boris Sirka (KE) • Marián Straka (KE) • Marko Blažo (KE) • Martin Derner (BA) • Pavol Megyesi (KE) • Zbyněk Prokop (KE) • Anna Hausová (Prešov) • Adam Szentpétery (KE, RV) • Ján Vasilko (KE) • Matúš Lanyi (KE) • Peter Vrábeľ (KE) • Milan Hnat (BB) • Róbert Kočan (PP) • David Baffi (BA) • Erik Šille (BA) • Vladimír Eliáš (KE) • Ján Zelinka (Prešov) • Peter Maukš (KE) • Peter Lipkovič (KE) • Peter Králik (Michalovce) • Jana Bubelínyová (KE) • Anna Bartuszová (KE) • Dagmar Mavrevová (PO) • Viktor Kopasz (Praha) • Moflár Martin (KE) • Nimcová Lucia (Holandsko) • Ján Fekete (Viedeň) • Amrich Jozef (KE) • Havasi Ivan (KE) • Marek Holomaň (KE) • Mitro Juraj (BA) • Haščák Andrej (KE) • Marenčíková Linda (KE) • Kianička Marek (BA) • Rybár Rafael (KE) • Juščák Peter (Prešov) • Andrea Čepiššáková (KE) • Peter Biľak Holandsko) • Stanislav Stankoci (BA) • Križovenský Patrik (Praha) • Blonski Daniel (BA) • Martin Knut (BA) • Erik Križovenský (Šariš pri Prešove) • Bodnár Gabriel (KE) • Blonska Zdenka (KE) • Katarina Hrádocka- Gibson (USA) • Uličný Rastislav (BA) • Peter Lorinc (KE) • Lúčová Etela (BA) • Peter Uchnár (BA) • Vladimír Korček (BA?) • Boris Prexta (BA) • Peťo Maukš Voda (KE) • Peter Gomboš (KE) • Rudolf Boroš (KE) • Andrea Lipkovičová (KE) • František Lipták (mimo KE) • Róbert Slovák (BA) • Palo Andraško (Praha) • Michal Kosco (žije vo Viedni)• Peter Čisárik (KE) • Peter Beňo (KE) • Tomáš Čepek • Samuel Čarnoký • Martina Uličianska • Štefan Michalko • Jana Szücsová • Miroslav Radev • Katarína Blažová • Ivan Novotný • Adrián Bačo • Hanka Bačová • Rosanna Báthoryová • Vlado Kravec • Nikolaj Feďkovič • Vladimír Vološin • Korkoš Otto • Jozef Bodnár • Feďkovičová Viera • Ľudmila Benková • Beata Kolbašovská • Danka Širancová • Kužidlo Jozef • Otto Szabó • Michaela Demočková • Michaela Dunaiová • Rudo Lacko • Eva Tkáčiková • Pavol Bratský • Vladimíra Vajsová • Picha Tomáš • Tomáš Kramárek • Zuzana Mlynárčiková • Peter Javorík • Ján Križovenský • Barbara Čisáriková • Richard Roháč • Tatiana Čisáriková • Peter Čintalan • Mirka Majorošová • Aneta Kolesárová • Lívia Stašková • Michaela Mikovcakova • Michaela Ivaniková • Monika Vrancová • Dobrowolska • Peter Baláž • Peter Timečko- Valiska • a iní ...

 

 

ODKAZY