E - test (NÚCEM)

V rokoch 2013 - 2015 je škola zapojená do Národného projektu NÚCEM:

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Operačný program: Vzdelávanie
Projekt spolufinacovaný z Európskeho sociálneho fondu
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130546

Obdobie realizácie projektu: marec 2013 – november 2015

Základné informácie:

 

ODKAZY