Grafické systémy 2016

Grafické systémy 2016

Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave 

Vyhlasovateľ: MŠVVaŠ SR

Názov projektu: Softvér pre prax

Schválená čiastka na realizáciu projektu: 1597,50 €

Cieľ projektu:

Výstupy projektu: